in samenwerking met: Adriaan Velsink
ADDA bv
T 06-55706448
info@addaruimtelijkdenken.nl
procesbegeleider erf-transformatieprojecten in Overijssel en Groningen