ADDA bv
T 06-55706448
info@addaruimtelijkdenken.nl
1420131030132538_Page_01e.faber_04 kopieh.vanlunteren_03i.kastelein_03 kopietoren 04l.rodriquez_07 kopiea.boerstra_01 kopiezuiderdiep132_bijdrage_MartienVersteeghp.vandijk_03_versie 02_kijk uit kopiem.groenesteijn_05 kopiet.matton-o1_habitatw.vandenbergh_02_tower of observations kopie

het is nooit af…

productie boek over het woon-/werkhuis aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen

 

Aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen wordt sinds 1997 gewerkt aan een bijzonder woon- en werkhuis. Aanvankelijk maakte het opdrachtgevers echtpaar een eigen ontwerp, dat echter al snel werd vervangen door een nieuw ontwerp van het toen net opgerichte bureau DAAD Architecten. Het ontwerp van DAAD bleek het verhaal en de intenties van de toekomstige bewoners beter te verbeelden. Met een paar verfschetsen en een kleine maquette werd vervolgens een bouwver- gunning aangevraagd. Gemeente en welstand gingen akkoord met het idee van dit “ontwerp- proces in de tijd” en verleenden de bouwvergunning. Sindsdien is met vele handen aan de bouw en het gebruik van het ‘het torentje’ gewerkt. Alle betrokkenen herkenden (zich in) het verhaal en hebben waardevolle bijdragen geleverd.Als architecten gaven wij een sterk concept uit handen in het vertrouwen dat de interactie met de opdrachtgever / bouwer én de vaklieden die voor de uitvoering zorgden, uiteindelijk tot een bijzonder resultaat zou leiden. Daarmee is het huis complexer en krachtiger geworden dan wij als ontwerpers ooit hadden kunnen bedenken. Het torentje is nog steeds niet af, en dat komt het wellicht ook nooit. Sinds 2007 wordt het bewoond door opdrachtgever Wouter Hoogland die nog steeds verder bouwt aan dit bijzondere woon- en- werkhuis. Waarschijnlijk zal het torentje ook nooit worden opgeleverd, immers, de behoeften van de bewoner zal in de tijd veranderen en voortdurend aanleiding zijn tot aanpassingen.

De architect Piet Vollaard stelt in een publicatie op architectenwerk.nl dat het een huis is dat de bewoner zich – in een geduldig en onthaast proces van trial and error – langzamerhand tot een verlengstuk van zichzelf heeft gemaakt. Het is volgens Vollaard architectuur van een superieure soort omdat het waanzinnig doordacht is en het toch nergens dwingend wordt. Dit huis ademt een aangenaam soort huiselijkheid en informaliteit. Elk esthetisch of vakmatig oordeel over dit huis is zinloos. Daar draait het hier niet om. Dit is een huis waar het plezier in het maken en het bewonen van afspat. Je zou wensen dat het altijd zo kon gaan, aldus Vollaard.

Die wens delen wij. We willen dit proces vanuit onze betrokkenheid als grondleggers en begeleiders, anno 2014, een nieuwe impuls geven en daarbij vragen we jullie om hulp. Wij zijn op zoek naar bijdragen die dit ontwerp- en maakproces voeden en voortzetten. Hierbij denken we aan ideeën voor een architectonische aanpassing, specifiek meubilair, maar ook aan een gedicht, een muziekstuk, een tekst of een schilderij dat het (denken over het) huis een nieuwe laag brengt en rijker maakt. We hebben een groep van twintig personen samengesteld die vanuit verschillende achtergronden, met verschillende kwaliteiten en ambities, maar met een gelijkwaardige kracht in staat zouden moeten zijn nieuwe betekenislagen aan het proces toe te voegen.

delen: Twitter - Facebook